tren spre corabia 

Formarea oraşului-port Corabia

Înfiinţarea oraşului Corabia s-a datorat unor necesităţi strict economice. Chiar în primul demers oficial făcut în această direcţie (petiţia celor 37 de comercianţi din Caracal, din 24 iunie/6 iulie 1859, adresată domnitorului), se susţinea că realizarea acestui proiect avea la bază dificultăţile întîmpinate de comerţul districtului, cauzate de îngrădirile exercitate de unul dintre marii proprietari funciari ai judeţului, Gh. Bibescu, proprietar al schelei de la Islaz, acolo unde produsele agricole erau îmbarcate pe vasele care circulau pe Dunăre.

Astfel că petiţionarii propuneau poziţia mult mai avantajoasă a satului Corabia, proprietate a mănăstirii Bistriţa şi cereau aprobarea de a se forma în acel loc un oraş liber, cu port, unde să se răscumpere 1000 de pogoane pe care se vor construi viitoarele case.

La propunerea petiţionarilor, ca viitorul oraş să poarte numele de Alexandru Ioan Cuza, domnitorul Unirii a răspuns cu o contra-propunere de o adîncă semnificaţie patriotică: Se aprobă, cu denumirea însă de Mircea, în memoria unui domnitor de a cărui faptă istoria română este plină. Iar numele nostru îl vom da cu plăcere cînd evenimentele ne va da prilejul de a dovedi simţul nostru de român şi de conştiinţa virtuţilor româneşti.

După îndelungi demersuri visul comercianţilor romăneţeni se împlineşte în anul 1871, cînd Principele Carol promulga Legea fondării oraşului Corabia în 30 noiembrie/11 decembrie, după ce a trecut prin cele două camere: pe 9 noiembrie a fost votată în Adunarea Deputaţilor, iar în Senat pe 23 a aceleiaşi luni. Legea acorda o suprafaţă de 500 de pogoane, împărţite în trei secţiuni şi care urmau să fie vîndute în loturi mici, terenurile de utilitate publică fiind date fără nici o plată. De asemenea, statul îşi rezerva pe malul Dunării o întindere de 40 stînjeni în lăţime pentru construirea cheiurilor şi a celorlalte anexe ale viitorului port.

Informaţii utile

Casa de cultură
Cuza Vodă 65
tel. 0249-561.233

Poliţia Corabia
Bibescu Vodă 3
tel. 0249-561.121

Primăria Corabia
Cuza Vodă 54
tel. 0249-560.703

Spitalul orăşenesc
Carpaţi 116
tel. 0249-563.171

Gara Corabia
Trecerea Dunării 39
tel. 0249-561.235

Administraţia Finanţelor Publice
C.A. Rosetti 64
tel. 0249-561.376